Nyheder

25-08-2021

Nyhedsbrev august 2021 er hermed klar og referat fra betyrelsesmødet, kommentarer sendt til kommunen til den nye lokalplan 109 er lagt op på siden for bestyrelsesreferater.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i det kommende digelaug. Læs de mails du har modtaget fra Næstved Kommune samt Nyhedsbrevet. Vi vil gerne have så stor opbakning som muligt til det kommende digelaug.

29-07-2021

Referatet fra Generalforsamlingen er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Bestyrelsen takker for et godt fremmøde samt en god generalforsamling. Første bestyrelsesmøde holdes den 19 august – herefter kommer der et nyhedsbrev om de kommende aktiviteter. Har du/I ideer til kommende aktiviteter høre vi meget gerne fra dig/jer.

26-06-2021

Vi håber at vi ser rigtig mange til Generalforsamlingen på søndag de. 4 juli kl. 10.00 i Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Enø (inderhavnen).

Alle dokumenter er tilgængelige på siden vedr. Generalforsamling – vi skal beklage at nogle dokumenter ved en fejl ikke var tilgængelige ved indkaldelsen den 25 maj. Det handler om de tre forslag der er til debat på generalforsamlingen.

25-05-2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 den 4 juli kl. 10.00 – Skipperstuen, Næstved Sejlklub, Enø

Alle dokumenter vedr. den kommende generalforsamling findes på siden vedr. Generalforsamling.

25-05-2021

Asfaltering af vejene i Bækkene.

Alle veje i Bækkene asfalteres i uge 22. Der vil derfor være nogle udfordringer med adgang til og fra de enkelte huse i den forholdsvis korte tid det vil tage at asfaltere ud for de enkelte matrikler. Der laves et opslag på info-tavlen med arbejdsplanen så snart vi får den fra Arkil.

17-03-2021

Foråret er på vej og forhåbentlig kan vi se frem til et rigtigt godt forår. I bestyrelsen har vi arbejdet henover vinteren hvilket du kan se i vedhæftede nyhedsbrev.

Nyhedsbrev mart 2021

Du kan også finde det sidste referat fra vore nyligt afholdte bestyrelsesmøde på siden for betyrelsesreferater.

Regnskabet for 2020 er også blev godkendt af vore revisorer. Det kan du finde på siden for regnskaber.

Rigtig godt forår

24-12-2020

Kære alle,

Rigtig Glædelig Jul og et ønske om et bedre Nytår 2021.

I Grundejerforeningen afslutter vi 2020 med god fremdrift på årets aktiviteter og god økonomi. Vores bump-udvalg har arbejdet godt med alternative bump til løsning af de problemer, der har været rejst. Stor tak til de aktive i udvalget, Søren Voxen, Claus Ditlev, Ivan og Peder. Tak for alle opslag på Facebook og de direkte henvendelser om bumpene og specielt tak for kommentarerne til det opsatte prøvebump. Bestyrelsen og udvalget mødes i januar og drøfter de mulige alternativer, der er på bordet. Vi vil i fællesskab fremlægge et forslag til løsning af problemerne til generalforsamlingen i juli.

Vi håber, at vi kan få lukket bump-emnet og komme videre med nye opgaver og ideer, som kan gøre området attraktivt og skabe fællesskaber til glæde for os alle. Vi vil rigtig gerne have jeres bidrag til hvordan, I mener området kan gøres bedre.

Vi har fået lavet små reparationer på vejen, og rabatter og andre områder gøres færdige til foråret. Vi forventer større reparationer på vejene i 2021.

Vi afventer den nye lokalplan for området. Den var lovet vedtaget af byrådet i december, men er forsinket. Vi forventer den vedtages i enten januar eller februar.

Glædelig Jul og Godt Nytår – og pas rigtig godt på jer selv og hinanden med god afstand, håndhygiejne og mundbind. På bestyrelsens vegne John

17-11-2020

Så er år 2020 tæt på afslutning. Vejbump er opsat på prøve ved Bakkene 219 og det nye bump ved Havbakken 275 er opsat. Området ved Havbakken 290 er planeret og endelig færdiggørelse sker i foråret 2021. Veje og rabatter renoveres henover vinteren, når vejret tillader det. Det kan du læse mere om i nyhedsbrevet nedenfor.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen kan ses her Nyhedsbrev Nov 2020

Den opdaterede aktionsliste kan ses her Gerbredgaard Aktionsliste 2020

Bestyrelsen har modtaget ønske om etablering af badebro ved Havbakken-stranden. Vi er positive overfor ønsket, og vil hjælpe med at fremlægge et forslag til næste års generalforsamling i juli. Vi afventer den nye lokalplan inden der tages kontakt til kommunen. Se aktionsplanen for mere info.

04-11-2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 28 oktober er lagt ind på siden for bestyrelsesreferater. Der arbejdes på nyhedsbrevet, der vil blive udsendt til alle grundejerne på mail samt lagt her på hjemmesiden.

19-10-2020

Bestyrelsen afholder årets sidste bestyrelsesmøde onsdag den 28 oktober.

Straks efter mødet vil der blive udsendt et nyhedsbrev om vores arbejde i 2020. Arbejdet med vejbump vil indgå i nyhedsbrevet, men nedenfor er det sidste nye for den aktivitet.

Arbejdet med vejbump

Som besluttet på generalforsamlingen blev der nedsat et vejbumpudvalg, som skulle undersøge mulige forbedringer af de eksisterende bump. Udvalget har foreslået et nyt og blødere bump. Udvalget og bestyrelsen vil teste dette bump udfor Bækkene 219. Det skal undersøges om bumpet modvirker de rystelser, som det eksisterende bump forårsager. Samtidig skal det også testes om bumpet er mere behageligt at passere. Det bump der fjernes ved Bækkene 219 flyttes til Havbakken 275. Den endelige placering bestemmes i samarbejde med Saferoad, som har det nødvendige tekniske kendskab til bedste placering. Bestyrelsen har indhentet de nødvendige godkendelser fra kommune og politi. Bumpene vil blive etableret og testet snarest efter aftale med Saferoad. I bedes alle bidrage med jeres vurdering af det nye bump ved Bækkene 219. Send jeres kommentar til bestyrelsen på mail til krygerjo@gmail.com

Bestyrelsen vil sammen med udvalget fremlægge den fremtidige plan for vejbumpene til debat på næste års generalforsamling.
24-09-2020

På det netop afholdte bestyrelsesmøde den 16-09-2020 (se referatet under bestyrelsesreferater) besluttede bestyrelsen at lave en hurtig test af en “op-kant” på de eksisterende bump for at gøre dem lidt blødere. Allerede nu – efter et nærmere tjek – er vi gået væk fra dette forsøg. Vi vil derfor gå direkte til at afprøve det af udvalgets foreslåede blødere bump ud for pumpestationen på Havbakkevejen. Samtidig etableres det ekstra bump på Havbakken som blev besluttet på generalforsamlingen.

Arbejdet vil gå i gang til oktober når broen igen er åben.

Det blev også besluttet at området ud for HB 290 skal reetableres. Dette arbejde går også i gang efter broens åbning. Der indhentes pt. tilbud på opgaven.

18-09-2020

Her i bestyrelsens aktionsliste kan du følge med i bestyrelsens arbejde. Listen opdateres løbende – du bliver ikke adviseret om opdatering via mail. Der kan postes information om opdatering på Facebook gruppen – men det er kun ved større ændringer. Du skal derfor gå ind her på siden for at følge med. 🙂

Gerbredgaard Aktionsliste 2020

13-09-2020

Til orientering så er køreplanen for minibussen under brolukningen nu:

07.15 (undtaget lørdag og søndag)

08.00 – 11.00 – 14.00 – 17.00

Tiderne og ruten der køres fremgår af opslagstavlen ved broen samt af lokalrådets hjemmeside www.maerkkarrebaek.dk

14-08-2020

Vedr. Kystsikring/Dige

Michael Sommer og jeg var i går til møde om det kommende digeprojekt på Enø og Lungshave. Vi har lagt projektforslaget op på hjemmesiden. Forslaget og de tilhørende bilag kan findes på Næstved Kommunes hjemme side.

Du kan finde referat fra mødet her: Referat fra Dige mødet Næstved Kommune 13 aug

Nedenfor er link til Næstved Kommunes forslag til dige projektet:

udkast-til-tilladelse-til-kystbekyttelse-enoe-og-lungshave

13-08-2020

Pjece lukning af Graeshoppenfolder

11-08-2020

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesreferat 06-08-2020