Nyheder

18-09-2019

Vi forventer at NCC starter på reparation af vores veje i uge 39.

25-07-2019

På den netop afholdte generalforsamling var der megen debat vedr. de vejbump, som er installeret for at øge trafiksikkerheden i vores område.
I referatet over generalforsamling har vi forsøgt at gengive hovedpunkterne i denne debat. Generalforsamlingreferatet kan findes under punktet Generalforsamlingerreferater.

Efterfølgende har vi modtaget en kopi af en klage, som en klagegruppe har sendt til kommunen. Klagebrev samt svar fra kommunen kan findes via nedenstående links:

Klage vedrørende processen for etablering af bump (2)

Kommunens svar på vejbumpklage


25-07-2019

Email adresser på grundejerene: Pt. er 83 grundejere registreret med email adresser. Vi håber, at i vil gøre jeres naboer opmærksomme på, at hvis de vil modtage indkaldelser til gerneralforsamlinger, så skal de oplyse deres email adresse til grundeejerforeningen 

Oplysning om email adresse eller ændring af email adresse kan ske til lahallg@gmail.com.

21.06.2019

Indkaldelse til generalforsamling den 7. juli kl: 10:00 på Karrebæk fiskeri og bymuseum

Indkaldelse generalforsamling 201902.01.2019

Indbetalingskort for Grundejerkontingent 2019 er klar til at blive sendt ud. Betaling 1 marts 2019.

Som nævnt på generalforsamlingen er der i kontingentet indregnet et tilskud i forbindelse med den nye affaldsordning. Bestyrelsen har besluttet et tilskud på 1000 DKK pr. grundejer. Det vil sige at kontingentet på 1.640 DKK i år er reduceret til 640 DKK. 


19.12.2018
Flere Sommerhuse på Enø.

På byrådsmødet i går blev forslaget om flere sommerhuse på Enø afvist. Så byrådet har lyttet til de mange indsigelser der er kommet fra bl.a. grundejerforeningerne på Enø. 

Link til artikel i Næstved Tidende vedr. ovennævnte: 

    Næstved tidende 19.12 1 af 2

    Næstved tidende 19.12 2 af 21.09.2018
Ny affaldsordning.

Den nye affaldsordning i Næstved kommune træder i kraft i oktober 2018. Det betyder at der skal fortages en sortering af affald. For Grundejerforeningen Gerbredgaard vil det være standardordningen som gælder. Dvs. at affaldet skal sorteres i to fraktioner, henholdsvis madaffald og restaffald. 

Det betyder at den nuværende affaldssæk skal suppleres med en 60 liter sæk. 

Den enkelte grundejer skal derfor selv søger for at opgradere med enten et 60 liter sækkestativ eller et helt nyt stativ der kan rumme en 110 liter sæk og en 60 liter sæk. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på de to nævnte løsninger:

Brovst Blikvarer rennovationsstativ hos XL-BYG (Meding):

Dobbeltstativ:

    Trykimp.:  2.079,20 kr excl. moms
    Lærketræ:  2.239,20 kr excl. moms
    Sortmalet:  2.559,20 kr excl. moms

Enkelt 60 liter stativ:
    Trykimp.:  1.159,20 kr excl. moms 
    Lærketræ:  1.279,20 kr excl. moms 
    Sortmalet:  1.359,20 kr excl. moms

Tilbud direkte fra Brovst Blikvare: Tilbud affaldsstativ

Grundejerforenings Bestyrelse har besluttet at yde 1.000,00 kr i tilskud til alle grundejere i foreningen. Tilskuddet ydes ved at reducerer kontingentet for 2019 med 1.000,00 kr.

Næstvedkommunens sorteringsguide:  Sorteringsguide
30.05.2018 
Indkaldelse til Generalforsamling den: Søndag den 1. juli 2018, kl. 10:00 Karrebæk fiskeri - og bymuseum Alleen 38A, 4736 Karrebæksminde 

Link til indkaldelsen Klik - Indkaldelse generalforsamling 2018 

22.04.2017 Indkaldelse til generalforsamling den: Søndag, den 2. juli 2017, kl. 10.00 Karrebæk fiskeri- og bymuseum. Alléen 38 A, 4736 Karrebæksminde 

Link til indkaldelsen klik - Indkaldelse generalforsamling 2017 19.10.2016 

Pumplaugets bestyrelse har vurderet at det er nødvendigt at øger drænningskapaciteten. Derfor blev det, på sidste bestyrelsesmøde, besluttet at gennemføre et projekt til 580.000 kr til nye pumper og en større trykledning. Omkostningerne fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle, hvilket betyder at Grundejerforeningen får en ekstraregning på 60.000 kr i 2016.
 
Hans Richard Jørgensen, Gerbredgårdsvej 1       121 anparter
Grundejerforeningen Enø Strand                     55 anparter Gerbredgaard                                       150 anparter Egemosegård                                        315 anparter Stølsgården,                                       215 anparter Strandgården                               159 anparter  
Kildeengen                                 145 anparter Redtzholm                                      71 anparter 
Vigen                          69 anparter 
Ialt                              1300 anparter 

Link til Enø pumpelaug:  www.enoe-pumpelaug.dk

 

24.09.2016 

På bestyrelsesmødet den 24. september 2016 blev det besluttet at lægge bestyrelsesreferater ud på vores hjemmeside
03.07.2016

På generalforsamling den 3. juli 2016 blev det vedtaget at indkaldelser til kommende generalforsamlinger alene kan ske ved Email til grundejerne og ved opslag på opslagstavlen.

Vi beder derfor grundejerne sende deres emailadresse til Lars Hallgreen på Email lahallg@gmail.com.