Ældre opslag fra nyheder

07-08-2020

Nu nærmer tiden sig , hvor Græshoppebroen lukker fra 4. september til 5. oktober og midlertidig kørsel på Enø skal organiseres.

Lokaludvalget for Karrebæksminde står for ordningen og skal nu i gang med at planlægge køreplanen.

DERTIL SKAL DER BRUGES FRIVILLIGE CHAUFFØRER !

For at der kan etableres en kørselsordningen, SKAL der bruges frivillige chauffører.

Vilkår for frivillige chauffører:

Være over 25 år
Chauffører skal blot have almindelig kørekort – minibussen har plads til 9 personer
Næstved Kommune har tegnet forsikring for de frivillige chauffører

Det er planen, at der vil være en kørsel hver 3. time i dagtimerne, men viser det sig, at behovet er større – og der er chauffører til en udvidelse, så vil køreplanen blive ændret.

Formændene for grundejerforeningerne bedes udsende dette til deres medlemmer og bede om tilmelding af interesserede som frivillige chauffør med svarfrist til søndag den 9. august 2020 til min mailadresse ibjohnsen@stofanet.dk31-07-2020

Til orientering har Næstved kommune udgivet en pjece vedr. regler for byggestøj:

Regler vedr. byggestøj


26-07-2020

Dagsorden til Generalforsamlingen den 5. juli 2020

Grundet COVID19 henstilles det, at der kun deltager 1 person pr. grundejer.

Indkaldelse Generalforsamling 05-07-2020Forslag generalforsamling 2020Forslag fra Niels Laasholt


19-06-2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2020:

Bestyrelsesreferat 03-06-2020


04-06-2020

Indkaldelse til genrealforsamling den 5 juli.

Indkaldelse generalforsamling 2020

Bemærk at tid og sted for generalforsamlingen kan blive ændret grundet COVID 19

Regnskabet for 2019 er revideret og underskrevet og kan læses under menuen Regnskaber.


27-03-2020

Lokalplan - Opsamling fra besigtigelser (003)


27-03-2020

Lukning af Græshoppebroen: Link til spørgeskema vedr. samkørsel 


21-03-2020

Nyt fra fællesudvalget:

Vedr. samkørsel når Græshoppebroen lukker: Referat Fællesudvalget 15.2.20


Fællesudvalgets kommentarer til lokalplan: Fællesudvalget forslag til lokalplan til bestyrelsen29-11-2019

Brochure vedr. lukning af Græshopperoen:

Link: Lukning af Græshoppebroen

27-11-2019

Bestyrelsen har fået en henvendelse, hvor de opfordres til at indkalde til et møde m.h.p evaluering af vejbumpene. Bestyrelsen har behandlet denne henvendelse på et bestyrelsesmøde den 23.11.2019. 

Se referatet fra bestyrelsesmødet: Bestyrelsesreferat 23-11-2019
referater 18-09-2019

Vi forventer at NCC starter på reparation af vores veje i uge 39.

25-07-2019

På den netop afholdte generalforsamling var der megen debat vedr. de vejbump, som er installeret for at øge trafiksikkerheden i vores område.
I referatet over generalforsamling har vi forsøgt at gengive hovedpunkterne i denne debat. Generalforsamlingreferatet kan findes under punktet Generalforsamlingerreferater.

Efterfølgende har vi modtaget en kopi af en klage, som en klagegruppe har sendt til kommunen. Klagebrev samt svar fra kommunen kan findes via nedenstående links:

Klage vedrørende processen for etablering af bump (2)

Kommunens svar på vejbumpklage


25-07-2019

Email adresser på grundejerene: Pt. er 83 grundejere registreret med email adresser. Vi håber, at i vil gøre jeres naboer opmærksomme på, at hvis de vil modtage indkaldelser til gerneralforsamlinger, så skal de oplyse deres email adresse til grundeejerforeningen 

Oplysning om email adresse eller ændring af email adresse kan ske til lahallg@gmail.com.

21.06.2019

Indkaldelse til generalforsamling den 7. juli kl: 10:00 på Karrebæk fiskeri og bymuseum

Indkaldelse generalforsamling 201902.01.2019

Indbetalingskort for Grundejerkontingent 2019 er klar til at blive sendt ud. Betaling 1 marts 2019.

Som nævnt på generalforsamlingen er der i kontingentet indregnet et tilskud i forbindelse med den nye affaldsordning. Bestyrelsen har besluttet et tilskud på 1000 DKK pr. grundejer. Det vil sige at kontingentet på 1.640 DKK i år er reduceret til 640 DKK. 


19.12.2018
Flere Sommerhuse på Enø.

På byrådsmødet i går blev forslaget om flere sommerhuse på Enø afvist. Så byrådet har lyttet til de mange indsigelser der er kommet fra bl.a. grundejerforeningerne på Enø. 

Link til artikel i Næstved Tidende vedr. ovennævnte: 

    Næstved tidende 19.12 1 af 2

    Næstved tidende 19.12 2 af 21.09.2018
Ny affaldsordning.

Den nye affaldsordning i Næstved kommune træder i kraft i oktober 2018. Det betyder at der skal fortages en sortering af affald. For Grundejerforeningen Gerbredgaard vil det være standardordningen som gælder. Dvs. at affaldet skal sorteres i to fraktioner, henholdsvis madaffald og restaffald. 

Det betyder at den nuværende affaldssæk skal suppleres med en 60 liter sæk. 

Den enkelte grundejer skal derfor selv søger for at opgradere med enten et 60 liter sækkestativ eller et helt nyt stativ der kan rumme en 110 liter sæk og en 60 liter sæk. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på de to nævnte løsninger:

Brovst Blikvarer rennovationsstativ hos XL-BYG (Meding):

Dobbeltstativ:

    Trykimp.:  2.079,20 kr excl. moms
    Lærketræ:  2.239,20 kr excl. moms
    Sortmalet:  2.559,20 kr excl. moms

Enkelt 60 liter stativ:
    Trykimp.:  1.159,20 kr excl. moms 
    Lærketræ:  1.279,20 kr excl. moms 
    Sortmalet:  1.359,20 kr excl. moms

Tilbud direkte fra Brovst Blikvare: Tilbud affaldsstativ

Grundejerforenings Bestyrelse har besluttet at yde 1.000,00 kr i tilskud til alle grundejere i foreningen. Tilskuddet ydes ved at reducerer kontingentet for 2019 med 1.000,00 kr.

Næstvedkommunens sorteringsguide:  Sorteringsguide
30.05.2018 
Indkaldelse til Generalforsamling den: Søndag den 1. juli 2018, kl. 10:00 Karrebæk fiskeri - og bymuseum Alleen 38A, 4736 Karrebæksminde 

Link til indkaldelsen Klik - Indkaldelse generalforsamling 2018 

22.04.2017 Indkaldelse til generalforsamling den: Søndag, den 2. juli 2017, kl. 10.00 Karrebæk fiskeri- og bymuseum. Alléen 38 A, 4736 Karrebæksminde 

Link til indkaldelsen klik - Indkaldelse generalforsamling 2017 19.10.2016 

Pumplaugets bestyrelse har vurderet at det er nødvendigt at øger drænningskapaciteten. Derfor blev det, på sidste bestyrelsesmøde, besluttet at gennemføre et projekt til 580.000 kr til nye pumper og en større trykledning. Omkostningerne fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle, hvilket betyder at Grundejerforeningen får en ekstraregning på 60.000 kr i 2016.
 
Hans Richard Jørgensen, Gerbredgårdsvej 1     121 anparter
Grundejerforeningen Enø Strand           55 anparter Gerbredgaard                    150 anparter Egemosegård                    315 anparter Stølsgården,                    215 anparter Strandgården                    159 anparter  
Kildeengen                     145 anparter Redtzholm                      71 anparter 
Vigen                        69 anparter 
Ialt                       1300 anparter 

Link til Enø pumpelaug: www.enoe-pumpelaug.dk

 

24.09.2016 

På bestyrelsesmødet den 24. september 2016 blev det besluttet at lægge bestyrelsesreferater ud på vores hjemmeside
03.07.2016

På generalforsamling den 3. juli 2016 blev det vedtaget at indkaldelser til kommende generalforsamlinger alene kan ske ved Email til grundejerne og ved opslag på opslagstavlen.

Vi beder derfor grundejerne sende deres emailadresse til Lars Hallgreen på Email lahallg@gmail.com.