Information til ejendomsmægler

Information vedr. Grundejerforeningen Gerbredgaard:

Der er medlemspligt af grundejerforeningen. Det årlige kontingent til grundejerforeningen er pt. 1.540,00 kr. og betales i marts. Kontingentet opkræves via indbetalingskort. Kontingent besluttes på den årlige generalforsamling.

Der er ingen gæld i foreningen.

Der er ingen antenneforening.

Der betales ikke indskud eller gebyrer til foreningen ved medlemsskab. Der skal heller ikke stilles sikkerhed af nogen art overfor foreningen.

Øvrige oplysninger om grundejerforeningen findes på denne hjemmeside via PFD filer – Regnskaber, referater fra generalforsamlinger, vedtægter, ordensreglement og Deklarationer