Historie

 

Vores grundejerforenings område blev udstykket i 1985.

Havbakken havde allerede da matr. nr.: 7 f Enø, Karrebæk og Bækkene fik i forbindelse med udstykningen matr. nr.: 7 i  Enø, Karrebæk. Den resterende del - matr. nr.: 7 e Enø, Karrebæk – var fortsat “Det Gamle Strandområde”.

I slutningen af 1990` erne havde den oprindelige grundejer Ricard Jørgensen, Gerbredgaard solgt stort set alle grunde i Bækkene og på Havbakken til de enkelte sommerhusejere og han besluttede derfor, at der nu skulle  stiftes en grundejerforening omfattende Bækkene og Havbakken.

Disse to områders rettigheder var indtil stiftelsen af vores grundejerforening ved den stiftende generalforsamling den 22. november 1998, blevet varetaget af lejerforeningen “ Enø Strand “.

Kaj Junkersen var på det tidspunkt formand for “ Enø Strand “ og han var medinitiativtager til stiftelsen af vores grundejerforening. I april 2001 overdrog Ricard Jørgensen alle fællesarealer og veje  i Bækkene og på Havbakken vederlagsfrit til “ Grundejerforeningen Gerbredgård “.